Gezichten van de Paradijskerk

 

Pastoor | Hans de Rie

Sinds 2007 is Hans die Rie verbonden aan het Citypastoraat als pastor voor stad en wijk.  Hij studeerde van 1999-2006 theologie aan de Universiteit van Tilburg en werkte van 2006-2012 als geestelijk verzorger in verpleeghuizen van de WZH in Den Haag. 

Sinds 2012 is hij ook verbonden als parochiepastoor aan de Paradijskerk te Rotterdam; tevens thuisbasis van het Citypastoraat.

Pastoor De Rie is als herder en geestelijk leidsman van de parochie betrokken bij het leven van parochianen en ieder die de Paradijskerk binnenkomt kan een beroep op hem doen.

Door zijn ervaringen in de stad en de parochie, weet hij de boodschap van het Evangelie naar de dagelijkse praktijk te vertalen.

 

Koster | Michael van den Bergh

Michael van den Bergh (1988) is sinds 2012 verbonden aan de Paradijskerk als koster en sinds 2014 als lector van het aartsbisdom Utrecht.

Al sinds zijn veertiende was hij betrokken bij het kosterwerk in zijn plaatselijke parochie. Door de jaren heen heeft hij veel ervaring kunnen opdoen in diverse parochiekerken. Als koster staat Michael bekend om zijn klassieke en georganiseerde werkwijze. Hierbij weet hij de eeuwenoude tradities van de Kerk en de geheimen van een goed kosterschap te combineren met moderne oplossingen.

Verder is Michael werkzaam als maatschappelijk werker en sinds december 2015 aangesteld als jongerenpastor van de Oud-Katholieke Kerk voor het aartsbisdom Utrecht.

 

Parochiesecretariaat | Maartje Groeneweg

Maartje Groeneweg (1993) is sinds medio 2017 op het parochiesecretariaat te vinden. Ze is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de kerk, de parochie en het huren van de kerk. Als verhuurder zorgt Maartje voor de ontvangst en intakes met huurders en is ze bij diverse verhuuractiviteiten aanwezig als gastvrouw en aanspreekpunt.
Naast haar vrijwilligerswerk voor het verhuur en het secretariaat is Maartje nauw betrokken bij het wekelijkse Taizégebed en zet zij zich met hart en ziel in voor de Stichting Vrienden Kunstbezit Paradijskerk.

 

Gastvrouwen en gastheren

Tijdens de openingstijden en op zondag bij de vieringen treft u een van de gastvrouwen of gastheren van de Paradijskerk. Een team van diverse betrokken mensen zorgt dagelijks voor de Open Kerk en bij de zondagse viering voor een warm onthaal en geven de nodige informatie aan bezoekers. 

De gastvrouwen en gastheren zijn parochianen en betrokkenen uit de wijk en de stad die graag hun tijd vrijmaken voor het openhouden van de Paradijskerk als uniek plekje in de stad. 

 

Organist | Wouter Blacquière

Wouter Blacquière genoot een uitgebreide muziekopleiding aan het Rotterdams en Utrechts Conservatorium en aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht. Hij behaalde diploma’s voor piano, schoolmuziek, kerkmuziek en orgel (DM en UM). Zijn leraren waren o.a. Christiaan Grootveld, George Stam, Jan Raas en Jean Langlais.

De activiteiten van Wouter Blacquière cirkelen rondom de piano, het orgel en het leiden van koren (onder andere Gaudio). Hij voerde als dirigent met het Toonkunstkoor Schiedam een aantal grote oratoriumwerken uit, waaronder Mozarts Krönungsmesse en de Matthäus Passion van Bach. Als pianist was hij tot zijn pensionering verbonden aan de Hogeschool voor Muziek en Dans (Codarts) te Rotterdam. Als vaste organist is Wouter al 40 jaar verbonden aan de Paradijskerk, waar hij het prachtige Witte-orgel uit 1858 bespeelt.