Paradijskerk

November | Volle kerk bij broederbezoek

 

Dat er veel deelnemers zouden zijn aan het jongerenprogramma afgelopen vrijdag was al duidelijk geworden uit de aanmeldingen. Maar dat de kerk te klein zou zijn had niemand verwacht.

Al enkele maanden is een voorbereidingsteam van de Taizégroep bezig geweest om het event te organiseren. Zo'n honderd jongeren hadden zich ingeschreven voor de ontmoeting met broeder Jasper en broeder Sebastiaan van de Gemeenschap van Taizé.

 

De avond werd geopend met thee in de Ark en rond de vuurkorf op het kerkplein. Hierna was de maaltijd die door het vrijwilligersteam was klaargemaakt. Na de maaltijd hield broeder Sebastiaan in de kerk een introductie op het thema eenvoud, waarna de jongeren in groepjes uit elkaar gingen om verder te spreken over het thema.

Rond 19.30 werd de kerk geopend voor de mensen die alleen voor het gebed kwamen. De jongeren van het programma hadden gereserveerde plaatsen voorin de kerk op de grond en in de banken. 

 

Tegen 19.45 bleek de kerk al helemaal vol te zitten! Naast de honderd deelnemers van het programma kwamen nog eens zo'n 150 mensen voor het gebed.

Onder leiding van de cantor en met ondersteuning van het muziekteam werden de bekende en minder bekende Taizéliederen gezongen. Hoogtepunt van het gebed was het ontsteken van de kaarsen.

 

Na afloop werd er door velen nagepraat in de Ark en was er nog ruimte de broeders te ontmoeten bij een kopje thee.

De Taizégroep hoopt dat het bezoek van de broeders en dit event het vrijdagavondgebed een boost kan geven. Tevens zal de nieuwe aanvangstijd (vrijdag 19.30 uur) meer jongeren in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan het gebed.