Contact

Noodnummers                                                  
Pastoraal noodnummer:     06 22 42 44 22    
Uitvaart melden:   06 42 26 60 98    
       
Bezoekadres                
Postadres    
Nieuwe Binnenweg 25 Nieuwe Binnenweg 23    
3014 GB Rotterdam 3014 GB Rotterdam    
       
Pastoor      
Dhr. drs. J. de Rie 06 22 42 44 22    
E-mail: pastoor@paradijskerk.okkn.nl    
       
Parochiesecretariaat
   
Nieuwe Binnenweg 23 010-4362875     
E-mail: paradijskerk@gmail.com    
Openingstijden: donderdag 14.00-17.00     
Contactpersoon:  mevr. A. Bol Baak     
       
Verhuur kerkgebouw      
Aanvragen per e-mail: paradijskerk@gmail.com    
       
Koster      
dhr. M. van den Bergh 06 42 26 60 98 (alleen tussen 20.00-21.00)  
       
Kerkbestuur      
E-mail (algemeen): info@paradijskerk.okkn.nl    
E-mail (financiën): penningmeester@paradijskerk.okkn.nl    
       
Kerkmeesters:  pastoor drs. J. de Rie voorzitter  
  dhr. dr. M.J. Blaauw  secretaris  
  mevr. drs. L. van der Veer penningmeester  
                    
Bankgegevens