Print

Contact

Noodnummers                                                  
Pastoraal noodnummer:     06 22 42 44 22    
Uitvaart regelen:   06 42 26 60 98    
       
Bezoekadres                
Postadres    
Nieuwe Binnenweg 25 Nieuwe Binnenweg 23    
3014 GB Rotterdam 3014 GB Rotterdam    
       
Parochiesecretariaat      
Nieuwe Binnenweg 23  010-4362875     
E-mail Parochiesecretariaat    
       
Mevr. F.M. Groeneweg      
Openingstijden:  Dinsdag 14.00-17.00     
   Vrijdag 14.00-17.00    
       
Pastoor      
Dhr. drs. J. de Rie 06 22 42 44 22    
E-mail: Pastoor Paradijskerk    
       
Kerkbestuur      
E-mail (algemeen): Secretaris Paradijskerk    
E-mail (financiën): Penningmeester Paradijskerk    
       
Leden:  pastoor drs. J. de Rie voorzitter  
  dhr. dr. M.J. Blaauw  secretaris  
  mevr. drs. L. van der Veer penningmeester  
                    
Koster / Lector      
Dhr. M. van den Bergh 06 42 26 60 98
       
Webredactie      
PR-Commissie Paradijskerk      
E-mail: PR-Commissie    
       
Webmaster      
Dhr. T. Korteling      
E-mail: Webmaster Paradijskerk    
       
Bankgegevens