Paradijskerk

Contact

Noodnummers                                                  
Pastoraal noodnummer:     06 22 42 44 22    
Uitvaart melden:   06 42 26 60 98    
       
Bezoekadres                
Postadres    
Nieuwe Binnenweg 25 Nieuwe Binnenweg 23    
3014 GB Rotterdam 3014 GB Rotterdam    
       
Pastoor      
Dhr. drs. J. de Rie 06 22 42 44 22    
       
Kerkbestuur      
E-mail (algemeen): paradijskerk@gmail.com    
       
Kerkbestuursleden:   pastoor drs. J. de Rie    
   dhr. dr. M.J. Blaauw     
   mevr. drs. L. van der Veer     
       
Verhuur kerkgebouw      
Aanvragen per e-mail: paradijskerk@gmail.com    
       
Koster      
dhr. M. van den Bergh 06 42 26 60 98  
       
Bankgegevens      

Onderliggende pagina's: