Steun het Citypastoraat

Uw gift

Met uw bijdrage kan het Citypastoraat haar dromen voor de stad Rotterdam verwezenlijken. U steunt op deze wijze niet alleen de projecten, maar ook het werk van de citypastor.

 

Incidenteel of periodiek

Uw giften, incidenteel of periodiek, zijn welkom op rekeningnummer NL46 ABNA 0470 7563 49 ten name van Oud Katholieke Kerk Nederland, onder vermelding van Citypastoraat Rotterdam.