Taizégebed

 

Wekelijks komen jongeren vanuit de hele stad en daarbuiten op vrijdagavond bij elkaar om te bidden en te zingen op de wijze zoals dat in de Gemeenschap van Taizé gebeurd. 

 

Het gebed

Het gebed kenmerkt zich door eenvoud, toegankelijkheid en saamhorigheid. De liederen van Taizé stellen ieder in staat om mee te zingen en brengen mensen in een sfeer van rust en meditatie.

 

Lichtgebed voor vrede

In januari 2015 bivakkeerde de Tijdelijke Gemeenschap van Taizé in de Paradijskerk om daar te bidden en te werken. Op hun initiatief werd op de vooravond van Marialichtmis een Lichtgebed georganiseerd op de wijze zoals dit wekelijks in Taizé plaatsvind.
Onder het motto oecumenisch gebed voor vrede nodigde de leden van de gemeenschap alle kerken in Rotterdam uit om deel te nemen aan dit gebed voor vrede en verzoening.

De jongeren van het Taizégebed in de Paradijskerk hebben dit initiatief doorgezet en organiseren drie keer per jaar een Lichtgebed. Kijk voor de data in de agenda.

 

Taizé in de Paradijskerk

Wil je meer weten over de Taizégebeden in Rotterdam, of wil je in contact komen met de kerngroep, kijk dan op de Facebookpagina.