Bezoek van twee aartsbisschoppen

Op zondag 21 januari a.s. zullen we in de Paradijskerk een gezamenlijke eucharistieviering hebben met de Zweedse Kerk Rotterdam. We vieren dat de Kerk van Zweden en de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht tot volledige kerkelijke gemeenschap zijn gekomen.

Voorganger in deze viering is de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Vercammen met assistentie van de aartsbisschop van Zweden, mgr. Jackelén. Assisterend priesters zijn pastoor De Rie (Paradijskerk) en pastoor Torell (Zweedse Kerk Rotterdam). 

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de parochiezaal.

De viering zal een internationaal karakter hebben met meertalige liederen en lezingen. 

's Middags is er voor parochianen van de Paradijskerk en de Zweedse Kerk een programma om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Uitnodigingen zijn hiervoor verstuurd aan de parochianen. Mocht u deze niet ontvangen hebben dan kunt u dit melden bij het parochiesecretariaat.