Contact

Noodnummers                                                  
Pastoraal noodnummer:     06 22 42 44 22    
Uitvaart regelen:   06 42 26 60 98    
       
Bezoekadres                
Postadres    
Nieuwe Binnenweg 25 Nieuwe Binnenweg 23    
3014 GB Rotterdam 3014 GB Rotterdam    
       
Parochiesecretariaat & Verhuur kerkgebouw
   
Nieuwe Binnenweg 23 010-4362875     
E-mail paradijskerk@gmail.com    
Openingstijden: Dinsdag 14.00-17.00     
Contactpersoon:  Mevr. F.M. Groeneweg     
       
Pastoor      
Dhr. drs. J. de Rie 06 22 42 44 22    
E-mail: pastoor@paradijskerk.okkn.nl    
       
Kerkbestuur      
E-mail (algemeen): info@paradijskerk.okkn.nl    
E-mail (financiën): penningmeester@paradijskerk.okkn.nl    
       
Leden:  pastoor drs. J. de Rie voorzitter  
  dhr. dr. M.J. Blaauw  secretaris  
  mevr. drs. L. van der Veer penningmeester  
                    
Koster / Lector      
Dhr. M. van den Bergh 06 42 26 60 98
Voor het huren van de kerk kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat
       
Webredactie      
zie parochiesecretariaat      
       
Webmaster      
Dhr. T. Korteling      
E-mail: webmaster@caber.nl    
       
Bankgegevens