Paradijskerk

Juli | Vieringen in de zomervakantie

In de maanden juli en augustus zijn er doordeweeks minder vieringen dan gebruikelijk.

In juli is er alleen een weekmis op donderdag 25 juli (feest van de H. Jacobus).

In augustus zijn er geen weekmissen. Wel wordt op donderdag 15 augustus het Ontslapen van de H. Maagd Maria gevierd met een gezongen eucharistieviering.

De completen (dinsdag) en het Taizégebed (vrijdag) gaan in principe wel door. Wijzigingen kunt u in de agenda van de vieringen vinden.