Paradijskerk

Oktober | Ontsteltenis en afschuw om de terreurdaden in Frankrijk

De terreurdaad versterkt de toch al zo terechte afschuw over de moord op de leraar Samuel Paty. De haat waarmee bevolkingsgroepen of religies tegen elkaar worden opgezet wordt aangewakkerd en het ontwricht de samenleving.

We roepen de leden van onze kerk en alle anderen op niet mee te gaan in onbeheerste woede, hoe menselijk voorstelbaar zo’n reactie ook zou zijn. Wij willen niet meegaan in de dreigende taal en beledigingen waarmee mensen elkaar bejegenen en die door alle media wordt versterkt. De terreurdaad van individuele personen mag ons er niet toe brengen dat toe te rekenen aan een hele bevolkingsgroep of godsdienst. Wij proberen voor zover dat in ons vermogen ligt om groeiende haat tegen te gaan door zelf een voorbeeld te geven van een gerechtigheid die bijdraagt aan vrede.

We vragen de voorgangers in onze kerkdiensten aanstaande zondag de slachtoffers van de terreurdaad te gedenken en om vrede te bidden.


Mgr. Bernd Wallet, aartsbisschop van Utrecht
Mgr. Dick Schoon, bisschop van Haarlem

Gepubliceerd op 30 oktober 2020