Oud-Katholiek

 

 

Welkom in de Oud-Katholieke Kerk! Een kerk die zich wil oriënteren op kerk van de eerste eeuwen, wat tot uitdrukking komt in de naam ‘Oud-Katholiek’, maar zeker niet wil zeggen dat zij ouderwets en star wil blijven. De Oud-Katholieke Kerk zoekt naar vernieuwing, sluit haar ogen niet voor deze wereld en de vragen van deze tijd.

 

Een kerk met sacramenten
De Oud-Katholieke Kerk is een kerk met het drievoudig ambt van diaken, priester en bisschop; een kerk die nadruk legt op Schrift en Traditie: met haar 7 sacramenten (doop, vormsel, eucharistie, wijding, ziekenzalving, verzoening en huwelijk). Een kerk waar Gods genade dus zichtbaar nabij komt, maar die ruimte toelaat om je persoonlijk geloof te beleven. Een kerk met een rijke liturgie die teruggrijpt op 2000 jaar christendom, en waar liturgie een brug wil zijn tussen God en de mensen van deze tijd.

 

Een kerk voor iedereen
De Oud-Katholieke Kerk is een kerk waar iedereen welkom is, ongeacht etnische achtergrond, burgerlijke staat of seksuele voorkeur. Het is een kerk waar men ethische vraagstukken niet uit de weg gaat, maar ze genuanceerd en niet dogmatisch benadert vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de gelovigen tegenover God en de mensen. Een kerk waar je opgewekt kunt geloven.

 

Een kerk waar je meetelt
De Oud-Katholieke Kerk is een kerkgemeenschap waar de gelovigen meepraten en hun talenten kunnen inzetten, zowel op het lokale vlak van de parochie als op landelijk niveau.

 

Een kerk met historie
Het is een kerk met een eigen bijzondere geschiedenis die teruggaat op de komst van het christendom in de lage landen ten tijde van Willibrord. Een kerk die vanuit het geweten opkomt voor het ideaal dat de ‘lokale kerk’ haar eigen rechten heeft. Dat was ook de reden waarom zij in de vroege 18e eeuw losraakte van het grotere geheel, dat hoe langer hoe meer tot de huidige centralistische Rooms-Katholieke Kerk is geworden; en als katholieke traditie haar eigen onafhankelijke weg is gegaan.

 

Een kerk als ‘thuis’
De Oud-Katholieke Kerk is een kerk waar je welkom bent, en wel in één van de 26 parochies in Nederland; om te bidden, te vieren en om thuis te komen. 

 

Meer informatie kun je vinden op de landelijke site van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.