Spotlicht Engel

Een verslag van dhr. Janssen Zeegers:

 

 

 

Zodra je de kerk ziet, zie je ook onze Engel. Met een licht gebogen hoofd om vanaf haar plaats naar de bezoekers te kunnen kijken. Ze heeft haar armen wijd en haar handen opengedraaid om u vol symboliek en met een vriendelijke blik aan te moedingen dichterbij te komen en de kerk binnen te gaan. Altijd weer een zeer uitnodigend plaatje als je op de kerk afstapt. Haar vleugels staan rond en half open en haar hoofddoek wappert tegen haar vleugels alsof ze bol staan van de wind. Een prachitge levendige weergave en je voelt je gelijk welkom!

 

De tekst onder onze Engel: 'Vrede zij ulieden'  verwijst naar de woorden die Jezus tot zijn discipelen sprak na zijn opstanding (Joh 20:19-23). In de link vindt u de Nieuwe Bijbelvertaling en Statenvertaling passage.

 

Deze foto, waarop Miedema poseert ten tijde dat de Engel gehouwen werd, kreeg ik toegestuurd van Teun van Dam (waarvoor mijn hartelijke dank). En hoe weet ik dat Miedema toen met de Engel bezig was? Kijk maar eens waar hij tegenaan leunt!

  

 

Maar hij maakte niet alleen onze Engel. Simon Miedema heeft nog meer bekende werken op zijn naam staan. Wat dacht u van het Christusbeeld boven de ingang van de Oud-Katholieke St. Vituskerk in Hilversum.

 

 

Maar ook dichter bij huis heeft deze beeldhouwer prachtig werk afgeleverd. In Rotterdam is het Witte Huis een bekend gebouw. Kijkt u zelf maar eens via deze link. Het gebouw is van de hand van Willem Molenbroek maar wie kent niet de vijf beelden op de gevel van dit gebouw. Ook deze beelden zijn van de hand van Miedema.