Krachtvrouwen

Stichting Krachtvrouwen het Oude Westen

Het Citypastoraat heeft aan de wieg gestaan van het initiatief om alleenstaande moeders en hun kinderen in de wijk met elkaar te verbinden vanuit de slogan: Samen staan we sterker!

De kleine beweging is sinds 2011 uitgegroeid tot de Stichting Krachtvrouwen Oude Westen en bestaat uit ongeveer 200 vrouwen. De doelgroep van de stichting bestaat uit een dwarsdoornede van vrouwen die in de wijk wonen en leven. Het betreft vooral vrouwen die om verschillende redenen een steun in de rug nodig hebben. Denk hierbij aan problemen als armoede, taalachterstand, participatie met de samenleving, doorbreken van taboes en oplossen van conflicten thuis of met instanties.

Het Citypastoraat heeft hierbij een adviserende en bemoedigende rol om het goede in de vrouwen tot bloei te brengen. Ook is er ruime aandacht voor het welzijn van de kinderen van de moeders.

Elke woensdagmiddag zijn er activiteiten voor de kinderen en hun moeders op verschillende locaties in de wijk waaronder in De Ark (parochiezaal van de Paradijskerk). Hier eten de kinderen samen met de moeders, waarna leerzame activiteiten worden ondernomen met hulp van jonge vrijwilligers boeiende. Ook hierbij vervult het Citypastoraat een ondersteunende rol voor de moeders: terwijl hun kinderen spelen hebben zij tijd om met elkaar ervaringen uit te wisselen of individueel met de citypastor te spreken.

 

Lees hier meer over Stichting Krachtvrouwen