Requiem

Sinds 2008 organiseert het Citypastoraat op de eerste zondag van november een bijzondere viering voor iedereen in de wijk en de stad. In deze viering worden de overledenen herdacht en kunnen mensen met verlieservaringen troost en bemoediging ervaren.

De rode draad in de viering is een gezongen Requiem (Fauré of Duruflé). De gezangen van het Requiem worden afgewisseld met gedichten, teksten en gebeden. De citypastor spreekt een korte overweging uit waarna iedereen op zijn of haar eigen wijze dierbare overledenen kan herdenken door het noemen van namen en het aansteken van een kaars voorin de kerk.

De vieringen worden zeer goed bezocht en voldoen in de verwachting van mensen binnen en buiten de kerk. De muziek wordt verzorgd door een semiprofessioneel koor o.l.v. van Wouter Blacquière.