Eenzaamheid

Naast het probleem van de armoede komt steeds meer het probleem van eenzaamheid op de voorgrond. Zo werd Rotterdam opgeschrikt door het bericht dat een 74-jarige vrouw reeds meer dan 10 jaar dood bleek te liggen in haar woning.

De vraag dringt op: wat is de roeping voor de kerken? Hebben we als kerken in beeld wat er allemaal gebeurt op dit gebied? Journalisten van de EO zijn langs geweest om een documentaire te maken over het thema eenzaamheid in de wijk Rotterdam-West. Zo hebben ze ook een avondviering in de Paradijskerk in beeld gebracht en de citypastor geïnterviewd. In januari 2014 is de documentaire uitgezonden in het programma ‘Dit is de dag’.

In 2014 heeft de citypastor deelgenomen aan een overleg tussen voorgangers van diverse Rotterdamse kerken om met elkaar in kaart te brengen hoe en door wie aandacht gegeven wordt aan mensen die worstelen met eenzaamheid.

Uit de gesprekken blijkt dat het van belang is dat de kerken zich verbinden met initiatieven die in de wijken al plaatsvinden door welzijnswerkers of burgers. Zo heeft het Stadsbestuur n.a.v. het incident het besluit genomen om welzijnswerkers in te zetten die ouderen in de wijk in een bepaalde frequentie gaan bezoeken. De citypastor hoopt in samenwerking met dit initiatief en de ervaringen van de bezoekgroep in de wijk te ontdekken welke taak hier kan liggen voor het Citypastoraat. Zo denkt de citypastor aan activiteiten als: huisbezoek, ontmoetingsochtenden/middagen voor alleenstaanden en eetgroepen.