Participatie


Als city-pastor is Hans de Rie betrokken bij vele overleggen en organisaties.  Onder andere:

 

Laurensberaad

De citypastor is sinds 2008 lid van het Dagelijks Bestuur van het Laurensberaad. Het Laurensberaad organiseert in Rotterdam oecumenische activiteiten zoals:

  • theologenlunches: drie/vier keer per jaar worden theologen en kerkelijk werkers uitgenodigd voor een lunch met een toonaangevende spreker uit de Rotterdamse samenleving: politiek, cultuur, economie, zingeving en publiciteit;
  • publicaties: het opstellen van gids waarin de kerken van de binnenstad zich presenteren voor nieuwkomers in Rotterdam; het opstellen van een gezamenlijke website van de binnenstadskerken;
  • het organiseren van diaconale projecten zoals Laurentiusdag;
  • organisatie van evenement Nacht der Kerken in Rotterdam;
  • verboden met nationale en internationale netwerken: Netwerk Citykerken Nederland, netwerk Coventry-beraad;
  • oecumenische vieringen in de Laurenskerk (Alledag-kerk op dinsdagmiddag, Vesperdiensten en Gebed voor de Stad op zondagavond)

De citypastor gaat met vaste regelmaat voor in de oecumenische vieringen in de Laurenskerk (Alledagkerk, Vesperdiensten en Gebed voor de Stad).

Lees hier meer over het Laurensberaad

 

Laurentiusdag

Het Citypastoraat is actief betrokken bij de voorbereidingen en uitvoeringen van de tweejaarlijkse Laurentiusdag die gehouden worden in en rondom de Laurenskerk. Het doel van de Laurentiusdag is om het vraagstuk van de armoede onder een breed publiek in de samenleving onder de aandacht te brengen. Op de Laurentiusdag wordt aan ongeveer 800 mensen die gebruik maken van de voorzieningen van de Voedselbank een driegangenmaaltijd aangeboden waarbij vrijwilligers vanuit de diverse kerken en het bedrijfsleven optreden als bedienaren. De dag wordt omlijst door activiteiten voor kinderen met het pannenkoekenfeest, een spelletjesmiddag en symposium voor bezinning.

Lees hier meer over de Laurentiusdag

 

Platform L&R

De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is lid van het Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze organisaties in Rotterdam. De citypastor is vanaf de oprichting van het Platform in april 2008 betrokken. Het Platform stimuleert de dialoog tussen de vele levensbeschouwelijke en religieuze stromingen in Rotterdam en ondersteunt activiteiten van de deelnemende organisaties. Zo werd de citypastor uitgenodigd voor deelname aan bijvoorbeeld Iftar-maaltijden in de stad. Het Platform komt een keer per twee maanden bij elkaar op verschillende religieuze plekken in de stad. Zo kunnen de leden ook ter plekken kennis maken met de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze stromingen in de stad. In het jaar 2014 waren er veel spanningen in de stad vanwege tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen. Het Platform heeft samen met Convent van Kerken, Laurensberaad en Spior een tocht georganiseerd met als slagzin: In Rotterdam doen we dingen samen – Tocht 010=1. Bij het stadhuis aangekomen heeft de voorzitter van het Platform namens allen een petitie aangeboden aan burgemeester Aboutaleb. De burgemeester was zichtbaar geraakt door het initiatief van vertegenwoordigers van kerken, moskeeën en synagogen en hield vervolgens een bemoedigende toespraak.

Lees hier meer over Platform L&R

 

Jom ha Sjoa Beraad

De citypastor is ook betrokken bij het beraad JomHaSjoa. Het beraad bestaat uit vertegenwoordigers van kerken en synagogen en bezint zich op vraagstukken in de Rotterdamse samenleving. Het beraad bereidt ook de jaarlijkse Sjoa-herdenking voor. Daarnaast is er ook ruimte voor bezinning met elkaar op Oudtestamentische teksten.

 Lees hier meer over het JomHaSjoa-beraad

 

Sociale Alliantie Rotterdam

In 2014 is de citypastor betrokken geraakt bij bijeenkomsten georganiseerd door de Sociale Alliantie Rotterdam (ROSA). De Sociale Alliantie is een netwerk tegen armoede, sociale uitsluiting en verrijking. Het netwerk onderhoudt een brede samenwerking met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten en probeert nu ook haar samenwerking uit te breiden naar de kerken.

De Alliantie brengt armoede onder de aandacht van Rotterdammers. De armoede is na de crisis met een derde toegenomen in Nederland. Rotterdam en Amsterdam zijn de gemeenten met de meeste armoede onder de bevolking. Na de decentralisatie van het armoedebeleid is het totaaloverzicht van de maatregelen tegen armoede verdwenen. De Alliantie zoekt daarom contact met lokale politici om met elkaar goede ondersteuning te kunnen bieden aan mensen in de knel. Op de bijeenkomsten zijn meestal verschillende politici aanwezig waarmee dan een vurig debat wordt gevoerd. Er worden oplossingen aangedragen die echter vooral gericht zijn op symptoombestrijding.

De schrijnende verhalen van mensen in de knel zijn aangrijpend. Het is duidelijk dat het probleem van de armoede mensen sterk in hun eigenwaarde aantast. De impact van armoede op het menselijk bestaan (lichamelijk, psychisch en geestelijk) mogen we niet onderschatten. Het is daarom van belang dat ook de kerken actief deelnemen aan het debat over armoede in de stad en juist de menselijke kant van het probleem onder de aandacht brengt vanuit het evangelisch getuigenis.

 Lees hier meer over de Sociale Alliantie Rotterdam

 

Munchhausenbeweging Rotterdam

In 2014 is de citypastor betrokken geraakt bij de Munchhausenbeweging Rotterdam. Elke maand komen de leden bij elkaar en zijn te gast bij een organisatie. De leden van de Munchhausenbeweging komen uit een breed spectrum van de Rotterdamse samenleving: gemeenteraadsleden, gebiedscommissieleden, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, bankwezen, maatschappelijke- en zorgorganisaties en het onderwijs.

De rode draad van de bijeenkomsten is om op doeltreffende wijze te helpen bij de hulpvragen die ingebracht worden door de leden.

In maart 2015 is de Munchhausenbeweging te gast geweest in de Paradijskerk.

Lees hier meer over de Munchhausenbeweging

 

Ondernemersvereniging Nieuwe Binnenweg

Sinds 2008 is de citypastor lid van de ondernemersvereniging van de Nieuwe Binnenweg en in die hoedanigheid betrokken bij georganiseerde evenementen door de vereniging: Koningsfeest, Nieuwe Binnenweg leeft (met straattheater en levende beelden), kerstfeest voor de buurt met kerstmarkt. De Paradijskerk is actief betrokken bij al deze evenementen.