Over het Citypastoraat

Doelstelling

Sinds 2007 is het Citypastoraat actief in Rotterdam. Naast projecten in de wijken Centrum en Oude Westen, zijn er ook activiteiten voor de stad Rotterdam. Gastvrijheid, presentie en dienstbaarheid zijn de pijlers die het Citypastoraat tot een open en toegankelijk pastoraat voor iedereen maken. Waar je ook vandaan komt, wie je ook bent: iedereen is welkom met zijn of haar verhaal.

Citypastor Hans de Rie zegt hierover:

Je droomvleugels uitslaan en je talenten nastreven, maakt je lichtdrager in de wereld.

Het Citypastoraat streeft naar participatie van wijk- en stadgenoten en verbindingen tussen bewoners en organisaties om elke deelnemer in het licht te zetten en zo recht doen aan ieders talenten. Dan worden we lichtdragers in deze stad!

 

De citypastor

Sinds 2007 is Hans die Rie verbonden aan het Citypastoraat als pastor voor stad en wijk.  Hij studeerde van 1999-2006 theologie aan de Universiteit van Tilburg en werkte van 2006-2012 als geestelijk verzorger in verpleeghuizen van de WZH in Den Haag.  Hij is sinds 2012 verbonden als parochiepastoor aan de Paradijskerk te Rotterdam; tevens thuisbasis van het Citypastoraat.

Door zijn gang door de wijk, deelname aan diverse bijeenkomsten en contact met diverse maatschappelijke en religieuze organisaties weet Hans noden en behoeften uitstekend te signaleren. Hier kan het Citypastoraat vervolgens op inspelen met projecten op maat.