Allerheiligen en Allerzielen 2018

Zoals ieder jaar wordt in de Paradijskerk veel aandacht besteed aan Allerheiligen, het feest van alle heiligen, en Allerzielen, de gedachtenis van de overledenen. 

Ook dit jaar bent u bent van harte welkom om bij de vieringen te zijn.

Bij de Allerzielenviering kunt u namen aanleveren van uw dierbaren die overleden zijn (per e-mail paradijskerk@gmail.com of vooraf aan de viering in de sacristie tot 19.15 u). Tijdens de viering worden deze namen genoemd en wordt u uitgenodigd om een kaars voor hen op te steken.

Ieder jaar blijken er nieuwe mensen te zijn uit de wijk en de stad die niet zo vaak in een kerk komen maar veel troost vinden door deze viering mee te vieren.

Wees daarom welkom om samen hen te gedenken die u dierbaar zijn!

 

Zondag 28 oktober 2018, 10.00 uur - Eucharistieviering Allerheiligen

Vrijdag 2 november 2018, 19:30 uur - Eucharistieviering Allerzielen