Nieuwe maatregelen Coronavirus (13-03-2020)

 

De landelijke Oud-Katholieke Kerk heeft instructies uitgevaardigd met betrekking tot de kerkdiensten. Wij verzoeken u de actuele maatregelen zorgvuldig door te lezen: https://www.okkn.nl/?b=4261 

In de Paradijskerk zijn tot nader order de volgende maatregelen van kracht:

  • Alle weekvieringen zijn afgelast;
  • Er is geen Open Kerk en alle vrijwilligers en medewerkers komen door de weeks niet naar de kerk (de kerk is maandag tot en met zaterdag voor iedereen gesloten);
  • Er zijn geen koorrepetities (ook niet vooraf aan de viering);
  • Er is na de zondagsviering geen ontmoeting in De Ark;
  • Pastoraal contact verloopt telefonisch.

De huidige maatregelen (geen handen schudden tijdens vredegroet of vóór/na de viering, alleen handcommunie, geen kelkcommunie, geen wijwater) blijven van kracht (zie https://www.okkn.nl/?b=4261 ). 

Wanneer u naar de kerk komt, neemt u dan de vereiste hygiënemaatregelen in acht. Verder wordt u gevraagd op het volgende te letten: 

  • Er wordt geen gebruik gemaakt van de ‘doorgeef’-collectezakken. U kunt vooraf aan de viering, bij binnenkomst in de kerk, uw collectegiften doen in gereedstaande collectebussen.
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van blauwe gezangboeken of rode kerkboeken.
  • U ontvangt bij binnenkomst een verkort liturgieblaadje. Aan het einde van de viering gooit u dit blaadje zelf weg in de daarvoor bestemde prullenbak bij de uitgang. De blaadjes worden niet hergebruikt.

De bisschoppen roepen alle parochies en gelovigen op in gebed en gedachte onze verbondenheid tot uitdrukking te brengen met alle dodelijke slachtoffers van het coronavirus over de hele wereld, hun nabestaanden, de mensen die met het virus besmet zijn, het medisch personeel en andere hulpverleners, onze landelijke en plaatselijke overheid en andere instellingen die zich inzetten om de (verdere) verspreiding van het virus te voorkomen.

 

Wij hopen op uw begrip voor en medewerking bij bovenstaande maatregelen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de pastoor.

 

Het kerkbestuur