Paradijskerk gesloten van 16 maart tot en met 3 april

Beste parochianen,

 

Het Episcopaat van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland heeft vandaag verscherpte maatregelen bekend gemaakt met betrekking tot het Coronavirus en de parochies.

 

Herderlijke Boodschap

Allereerst wijzen wij u graag op de Herderlijke Boodschap van de bisschoppen en het daarbij gevoegde gebed op deze pagina: https://www.okkn.nl/pagina/4265/herderlijke_boodschap_naar_aanle

 

Kerksluiting van 16 maart tot en met 3 april

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, volgen wij de opdracht van de bisschoppen op om – tot nader order – de kerk te sluiten van maandag 16 maart tot en met 3 april a.s.

De geplande viering in de Paradijskerk van 15 maart mag wel doorgaan, waarbij de eerder gecommuniceerde instructies in acht genomen moeten worden.

Op deze pagina leest u het bericht van de bisschoppen aangaande de kerksluiting: https://www.okkn.nl/pagina/4264/verdere_aanscherping_maatregelen  

 

Pastoraal contact

Telefonisch is er pastoraal contact mogelijk. De pastoor zal zelf inschatten of ziekenzalving kan plaatsvinden, hiervoor hebben de bisschoppen richtlijnen aan de priesters verstuurd.

 

Voorkomen van sociaal isolement van leden van onze parochiegemeenschap

Gisteren en vandaag is een inventarisatie gemaakt van de ouderen en kwetsbaren in onze gemeenschap.
In telefonisch overleg met de pastoor hadden velen van hen al besloten om de komende weken niet naar de kerk te komen.

Dit is voor sommigen een moeilijke keuze geweest, omdat de kerk een belangrijk moment van sociaal contact is.

We hebben met deze parochianen afgesproken dat ze de komende tijd met regelmaat gebeld worden door de pastoor en enkele vrijwilligers.

 

Een gebedsmoment thuis

Als geloofsgemeenschap voelen we ons met elkaar verbonden.

Deze verbondenheid komt niet alleen tot uitdrukking als wij bij elkaar zijn om Gods lof te zingen, maar ook als we thuis voor elkaar bidden en aan elkaar denken.

Wij roepen iedereen dan ook op om het gebed te bidden dat bij de Herderlijke Boodschap is gevoegd (het staat onderaan dit bericht).

Laten we dat elke avond doen om 19.45 uur. Zo weet iedereen die zich alleen voelt, dat er aan hen gedacht wordt.

 

Mocht u vragen hebben neemt u dan gerust contact op.

 

Het Kerkbestuur

 

________________________________

GEBED BIJ DE HERDERLIJKE BOODSCHAP NAAR AANLEIDING VAN DE CORONACRISIS

Heer God

schepper van licht en leven

oorsprong en doel van ons bestaan

 

zie naar uw mensen in benauwdheid

benauwd door de gevolgen van het coronavirus

              slachtoffers, familieleden en vrienden

benauwd door de verantwoordelijkheid voor een goede zorgverlening

              artsen en verplegenden, vrijwilligers

benauwd door onrust en onzekerheid

              wij allen – kwetsbare mensen

              ons oog op u gevestigd

 

wees onze bevrijder

dat we een geneesmiddel vinden tegen het virus

dat we rust vinden tegen onze onrust

vertrouwen als we dat tekortkomen

 

leid ons door uw Geest naar de dag van Pasen

dat we uw heilige naam loven en prijzen

in eeuwigheid

door Christus onze Heer.

Amen.