Contact

 

print

 

Noodnummers                                                  
Pastoraal noodnummer:     06 22 42 44 22    
Uitvaart melden:   06 42 26 60 98 (voor uitvaartondernemers)    
       
Bezoekadres                
Postadres    
Nieuwe Binnenweg 25 Nieuwe Binnenweg 23    
3014 GB Rotterdam 3014 GB Rotterdam    
       
Pastoor      
Dhr. drs. J. de Rie 06 22 42 44 22    
       
Kerkbestuur      
E-mail (algemeen): secretaris@paradijskerk.okkn.nl    
       
Kerkbestuursleden:   pastoor J. de Rie    
   dhr. M. Blaauw     
   mevr. R. La Rivière-Zwarts    
   mevr. L. van Mazijk-van der Veer     
   dhr. F. Werlich    
       
Verhuur kerkgebouw      
Aanvragen: verhuur@paradijskerk.okkn.nl    
Informatie: 06 42 12 17 34 (op werkdagen 20.00-21.00)    
       
Koster      
dhr. M. van den Bergh 06 42 26 60 98 (niet op zon- en feestdagen)  
       
Gevonden voorwerpen      
Tijdens de openingstijden bij de gastheer/gastvrouw    
       
Bankgegevens      

NL53 INGB 0000 3775 60   

     

ten name van Oud-Katholieke Gemeente van de HH. Petrus & Paulus, Rotterdam